Дякую, що завітали на сторінку Діянь римських. Її присвячено українському перекладові одного з найпопулярніших творів середньовічної латинської літератури - збірки оповідок, відомої як Gesta Romanorum. Тут з'являються українські тексти вибраних оповідок, думки, пов'язані з перекладом цієї літературної пам'ятки, а також усе, що прямо чи опосередковано пов'язане з нею і що видається цікавим - а такого є справді багато.

10 вересня 2012 р.

Рукопис старочеського перекладу Gesta Romanorum

Один із трьох вцілілих донині рукописів перекладу Діянь римських середньовічною чеською мовою, так званий Бережницький (Březnický) рукопис, зберігається у Національному музеї книги в Празі. На цьому початковому аркуші міститься оповідка 14 «Про пошану до батьків».

Початковий аркуш рукопису старочеського перекладу Діянь римських.
1443 р. (C)

Хто має бажання, може повправлятися у відчитуванні середньовічного чеського письма і перекладі зі старочеської. Нижче - збільшене зображення тексту на лицьовій і частині зворотної сторони аркуша, а також, для порівняння, його транскрипція друкованими літерами.


Dorotheus Cziesarzz usta-
wil zakon, aby synowe ot-
cze y materz w gich nuzi
podeprzeli, anebo gym
w gich nuzi pomahaly.
Biesse tehdy toho czassu w Cziesarzstwi ge-
ho nyekteraky rytierz, mage zzenu swu, z nyeż-
to syna porodil. I gel gest ten gisty ry-
tyerz w gezdu do daleke wlasti, a yat byll
y silnye okowan. A ynhed yakż sye to stalo,
psal swe zzenye y synu swemu, aby gey wy-
prawili. Zzena to vslyssewssy tak welmy
plakala, azz y oslnula, wsseczka yako mrtwa
byla. Tehdy syn rzekl swe materzi: Chczi
gieti k otczi swemu, abych gey wyprawilz wiezenye. Odpowiedye gemu matye a rz-
kucz: Nepogedess, proto zze gsi gedyny
syn muoy, a radost dusse me, a mohlot by
sye przihoditi tezz tobie, yako otczi twey.
Chtiel by ty radiegi otcze otomneho gehoż
doma nenye, wyprawiti, nezzli materzz
przitomnu domaczi krmiti; kterakzzkoly
ty gsy syn muoy a otcze sweho, wssak gsy
z brzicha meho wyssel; ya sem doma, ale
twuoy otecz doma nenye. Protozz konecz-
nye prawym to tobye, zze nykakezz ode m-
ne nemass odgieti. Odpowiedyel gi syn
a welmi mudrze: kkakżkoli syn twoy sem,
wssak otecz muoy prwnyeyssi gest przy-
czzyna porodu meho nezzli ty. Otecz muoy
gel gest w gezdu do daleke wlasty, ale tydoma gsy; on gest yat a silnye okowan, ale
ty gsi prosta; on gest mezi rukama neprza-
telskyma, ale ty mezi przately chodiss pros-
tye; on zawrzien gest, ale ty prostie chodiss;
Ty gsi slepa, a on newidi swietla a rzietie-
zi trpi. Protozz k nyemu chczi gieti a gey
wyprawiti chczi. A tak sye gest stalo.

Немає коментарів:

Дописати коментар