Дякую, що завітали на сторінку Діянь римських. Її присвячено українському перекладові одного з найпопулярніших творів середньовічної латинської літератури - збірки оповідок, відомої як Gesta Romanorum. Тут з'являються українські тексти вибраних оповідок, думки, пов'язані з перекладом цієї літературної пам'ятки, а також усе, що прямо чи опосередковано пов'язане з нею і що видається цікавим - а такого є справді багато.

4 січня 2012 р.

Для бібліофілів та бібліофагів

Знайдений на Google Books скан німецького перекладу Діянь римських початку XIX ст. дає змогу доповнити нашу коротку замітку про історію публікації збірки переліком її давніх видань, адже перекладач Йоган Ґеорґ Теодор Ґрессе із справжньою німецькою ґрунтовністю спорядив свою працю примітками та післямовою, яка, серед іншого, містить докладний бібліографічний нарис. Не можна стверджувати, що цей перелік цілковито повний і точний з погляду сучасного стану досліджень (від часу його укладення минуло майже двісті років, я сам доповнив його кількома позиціями з інших джерел), та все ж він дає певне уявлення про масштаби та характер давніх видань збірки Gesta Romanorum.

Від першодруку 1472 року до другої половини XVI ст., коли Діяння римські припинили видавати латиною, відомо понад 40 повних чи часткових перевидань. Цей, на перший погляд, монотонний список насправді дозволяє зробити чимало корисних спостережень.

Скажімо, на прикладі тих видань, для яких встановлено місце походження, можемо увиразнити  приблизний ареал, де наприкінці доби Середньовіччя найбільше друкували латиномовну версію збірки:

Кількісний розподіл видань за встановленим місцем публікації

Не менш цікаво простежити й те, як з розвитком друкарської майстерності (а також гуманістичних підходів до практики читання) поступово змінювалася популярність видань різних форматів: від громіздких фоліантів та ін-кварто ще в кінці XV ст. до компактніших, навіть кишенькових розмірів у XVI:

Кількість видань різного формату залежно від періоду

Перелік стародрукованих видань збірки Gesta Romanorum
(у приблизному хронологічному порядку)

Джерело: Gesta Romanorum: das älteste Mährchen- und Legendenbuch des christlichen Mittelalters. 3 вид. Leipzig: Löffler, 1905. С. 307-314.


Ex gestis romanorum hystorie nobiles: de vitiis virtutibusque tractantes; cum applicacionibus moralizatis et misticis. Incipiunt feliciter. Без місця, без вид., без року [Coloniae, Ulrich Zell, 1472]. F°.

Incipiunt historiae notabiles atque magis principales collectae ex gestis Romanorum et quibusdam aliis nobilibus gestis, cum moralizacionibus eorundem. Без місця, без вид., без року [Ultraiectae: Ketelaer de Leempt, 1473]. F°.

Ex gestis romanorum historiae notabiles de uiciis virtutibusque tractantes, cum applicationibus moralisatisatis et misticis. Incipiunt feliciter. Lovaniae: J. de Westphalia, без року [1480]. 4°.

Gesta Romanorum. Без місця, без вид. [Coloniae: Therhoernen], без року. F°.

Gesta Romanorum. Без місця, без вид., без року. F°.

Gesta Romanorum. Без місця, без вид., без року. F°.

Gesta romanorum cum applicationibus moralisatis et misticis. Без місця, без вид., без року. F°.

Gesta romanorum. Без місця, без вид., без року. F°.

Gesta romanorum cum applicationibus moralisatis et misticis. Без місця, без вид., без року. F°.

Gesta romanorum. Без місця, без вид., без року. F°.

Gesta romanorum cum applicationibus moralisatis et misticis. Без місця, без вид., без року. F°.

Gesta romanorum cum applicationibus moralisatis et misticis. Без місця, без вид., без року. F°.

Ex gestis Romanorum hystorie notabilis de vitiis virtutibusque tractantis cum applicacionibus moralizatis et misticis. Goudae: Ger. Leeu, 1480. F°.

Presens hoc opus ex gestis romanorum quod fecimus recollectorium: cum pluribus applicatis hystoriis: de virtutibus et viciis mistice ad intellectum transsumptis. Hasselt: P. B., 1481. F°.

Ex gestis romanorum hystorie nobiles: de vitiis virtutibusque tractantes; cum applicacionibus moralizatis et misticis. Incipiunt feliciter. Без місця, без вид., без року [Coloniae: Ulrich Zell, 1482]. 2°.

Перша сторінка тексту.
Coloniae: Ulrich Zell, 1482. (C)

Ex gestis romanorum hystorie nobiles: de vitiis virtutibusque tractantes; cum applicacionibus moralizatis et misticis. Incipiunt feliciter. Без місця, без вид., без року [Coloniae: Quentel, 1485]. F°.

Перша сторінка тексту.
Coloniae: Quentel, 1485. (C)

Gesta romanorum cum applicationibus moralisatis ac misticis. Без місця, без вид., без року [Augustae Vindelicorum: Anton Sorg, 1487]. 2°.

Перша сторінка тексту.
Augustae Vindelicorum: Anton Sorg, 1487. (C)

Gesta romanorum cum applicationibus moralisatis ac misticis. Без місця, без вид., 1488. F°.

Gesta romanorum cum applicationibus moralisatis ac misticis. Без місця [Argentinae], без вид., 1489. F°.

Gesta romanorum cum applicationibus moralisatis ac misticis. Без місця, без вид. [Argentinae: Georg Husner], 1493. 2°.

Перша сторінка тексту.
Argentinae: Georg Husner, 1493. (C)

Gesta romanorum cum applicationibus moralisatis ac misticis. Без місця, без вид., 1493. F°.

Gesta romanorum cum applicationibus moralisatis ac misticis. Без місця, без вид., 1494. F°.

Gesta romanorum cum applicationibus moralisatis ac misticis. Без місця, без вид. [Norenbergae: Koberger], 1494. 4°.

Перша сторінка тексту.
Norenbergae: Koberger, 1494. (C)

Gesta romanorum cum applicationibus moralisatis ac misticis. Без місця, без вид. [Norenbergae: Koberger], 1497. 4°.

Gesta Romanorum cum applicationibus moralisatis et mysticis. Argentinae: J. Knoblauch, 1497. 4°.

Gesta Romanorum cum applicationibus moralisatis et mysticis. Parisiis: I. Petit, 1499. 4°.

Gesta romanorum cum applicationibus moralisatis ac misticis. Без місця, без вид., 1499. F°.

Gesta Romanorum. Без місця, без вид., 1500. 12°.

Gesta Romanorum. Parisiis: I. Petit, 1506. 8°.

Gesta Rhomanorum cum explicationibus moralizatis ac mysticis. Hagenau: H. Gran, 1508. F°.

Gesta Romanorum cum applicationibus moralisatis ac misticis. Без місця, без вид., 1509. 8°.

Gesta Romanorum cum applicationibus moralisatis ac misticis. Parisiis: de Marnef, 1509. 8°.

Gesta Romanorum cum applicationibus moralisatis ac misticis. Venetiis: без вид., 1512. 12°.

Gesta Romanorum. Parisiis: I. Petit, 1515. 12°.

Ex Gestis Romanorum hystorie notabiles collecte de viciis virtutibusque tractantes cum applicationibus moralisatis et mysticis. Venetiis: G. de Rusconibus, 1516. 8°.

Титульна сторінка.
Venetiis: G. de Rusconibus, 1516. (C)

Gesta Romanorum. Parisiis: без вид., 1517. 12°.

Gesta Rhomanorum cum applicationibus moralizatis ac mysticis. Hagenau: H. Gran, 1517. F°.

Gesta Rhomanorum cum applicationibus moralizatis ac mysticis. Hagenaw: Rynman de Oringaw, 1517. 2°.

Титульна сторінка.
Hagenaw: Rynman de Oringaw, 1517. (C)

Gesta Romanorum. Venetiis: A. de Bindonis, 1521. 8°.

Gesta Romanorum. Parisiis: I. Petit, 1521. 12°.

Gesta Romanorum. Rouen: без вид., 1521. 12°.

Немає коментарів:

Дописати коментар